Pećinski

Kada sanjar vidi zvučni signal u snu, on mora tražiti značenje sna o pageru.