Blokova

Blokovi u snovima predstavljaju kretanje vašeg života. San pokazuje korake koji dovode do dobivanja određenih rezultata. San također može ukazivati na prepreke s koje se suočavate prilikom prelaska u vašem životu. Pobrinite se da se ne bojite tih prepreka, inače nećete dobiti ono što želite. San također može označiti sa svojom sposobnošću da učinite više, imaju minimum.