Svijetle

San o nečemu što sja simbolizira aspekt sebe koji se ističe. Osjeжajuжi da ti, netko ili neљto љto radiљ mora biti privlaиno. Nemogućnost da se izbjegne više ili razmišljati o tome kako je najvažnije. San sa svijetlim očima može predstavljati određenu viziju ili promatranje situacije koja je važnija od drugih. Misliti da je ~vaše mišljenje~ o situaciji važnije od tuđe.