Iskre

San s iskre simbolizira osjećaje o nečemu što je posebno ili divno. Želeći primijetiti nešto što je savršeno zauvijek. Briga za samo dobre ili ~pozitivne~ stvari. Negativno, iskre mogu biti znak da ste primjećujući situaciju kroz ~ružičaste naočale.~