Cabana

Za san kolibe ukazuje na neizražajne sebe. Pobrini se da oslobodiš sve svoje emocije. Alternativno, san može ukazivati na strah od dobivanja siromašnih o materijalnom statusu.