Lovac

San o lovcu simbolizira aspekt svoje osobnosti koji je u potrazi za ciljem. Cilj može biti nešto što želite imati, postići u stvarnom životu, ili ideje koje će vam pomoći rasvijetliti svoje probleme.