Caduceu (u caduceuu)

Nakon interakcije ili pronaći ili vidjeti kaduceus, kada sanjate, ima značenje zdravstvenih problema. Upozorite sanjara da pomno promatra vaše zdravlje. San može reći da sanjar također treba da se bolje brine o duhovnom i emocionalnom zdravlju.