Doručak

San s doručkom simbolizira ono što mislite ili osjećate dok ulazite u početnu fazu novog projekta ili situacije.