Žlijeb

San o jarku simbolizira situaciju u vašem životu da imate na dnu dna. Najniža točka veze. Tebi ili nekom drugom ne smeta da uиinim neљto novo. Primjer: Čovjek je sanjao da vidi miša u jarku. U buđenju života koji je potpuno pao njihov brak i razvod činilo neizbježnim.