Kup

Ako vidite kalež u snu, takav san najavljuje potrebu za dobivanje duhovne hrane. San također pokazuje kako pokušavate pronaći tko ste.