Puževi

San o puž simbolizira nestrpljenje ili dosadu. Vaše misli o nečemu što je presporo ili da traje predugo.