Stolar

Ako ste stolar u snu, onda to pokazuje svoju sposobnost da se suočite prepreke i izazove koje je život postavio za vas. S druge strane, san može predložiti da počnete razmišljati drugačije i transformirati svoje stavove prema drugima.