Ugljen

San o ugljenu simbolizira vašu svijest ili osjećaje o situaciji koja se zauvijek gubi. Trajno uništenje ili gubitak. San o roštilju na ugljen simbolizira želju da se održava ugodna ili bezbrižna situacija. Napori da se pobrinemo da nešto što ti se sviđa ne prestane.