Ukleta Kuća

San o ukletoj kući simbolizira perspektivu života koja je zapela s neriješenim problemima. Postoje loše uspomene ili negativni aspekti vašeg života koji još uvijek čine osnovu za ovaj dan. Možda ćete se morati suočiti sa strahovima, naučiti oprostiti ili pokušati razviti povjerenje, tako da možete zaboraviti prošlost.