Farme

San o čakri koja simbolizira emocionalno ili duhovno poravnanje, ili self-centriranje. Pozitivno, to može odražavati osjećaje emocionalnije ili duhovno povezane. Negativno, to može odražavati neko područje vašeg života koje se osjeća emocionalno ili duhovno blokiran ili isključen.