Šampanjac

Šampanjac u snovima je povezana s proslavama i postignućima. Ako ste vidjeli šampanjac koji je otvoren, onda se prema Freudu odnosi na spolni odnos.