Kaubojski šešir

San kaubojskog šešira simbolizira riskantan ili avanturistički stav. Moћda жeљ imati љanse.