Šešir za maturu

San o diplomski šešir simbolizira vaš stav i humor s osjećajem postignuća. Vi ste svjesni vašeg prijelaza na višu razinu kao što premjestiti na novu fazu u vašem životu.