Rog

San o glazbenom rogu simbolizira situacije u kojima se ne osjećate dobro o primjećujući nešto što se događa. Doživljava situaciju koja je ~nesreća~.