Vruća čokolada

San o vrućoj čokoladi simbolizira osobu ili situaciju zbog koje se osjećate da ne morate brinuti o nečemu što mislite da je problem. To također može biti prikaz ohrabrenja ili simpatije u teškim vremenima. Alternativno, vruća čokolada može biti znak da je netko pobrinuo za vaš problem za vas.