Kolega

San o kolegi, označava njegovu sposobnost da bude dio neke grupe. Da biste dobili najbolju interpretaciju svog sna, molimo pogledajte značenje suradnika.