Boje

Boje se koriste u snovima klasificirati uvjerenja, emocije i ponašanja pod brojnim kategorijama.