Križni preljev

San o cross-dressing simbolizira vašu želju da izrazite ili prepoznate stranu sebe koja je izvan vaših normalnih načina. Tvoja muљka strana, bilo da si ћena ili tvoja ћenska strana, ako si muљkarac. Ako transvestit čovjek može odražavati svoju želju da izrazi ili prepozna osjetljivije, brige ili daje oblike. To se može negativno odraziti, podređenost koju su primijetili drugi. Ako ste transvestit žena možete odražavati svoju želju da izrazite više uporan, kontrolirajući i bezosjećajan način. Negativno, to može odražavati ravnodušni ili kontrolirajući stav.