Raspelo

San o križu simbolizira žrtvu. Vi svibanj biti davanje navike, stvari, uvjerenja, ili čak za veću svrhu. Također može simbolizirati žrtve koje činite drugima, ili brinuti više o drugima nego o sebi. Iako bi se porijeklo križnog simbolizma činilo povezanim s Isusom Kristom, križ je zapravo kocka koja je otkrivena. Kocka simbolizira svemir, ili savršeno uravnotežen prostor. Simbol žrtve tada proizlazi iz koncepta odustajanja ili razotkrivanja savršenstva.