Klin

Kada vidite klin u snu, onda pokazuje svoju hrabrost. Ti si taj koji dobiva podršku ako moraš.