Pokloni

ako se klanjate u snu, takav san pokazuje vaš stav prema potrebama i željama drugih ljudi. Možda i ti trebaš biti manje arogantan, misliti da su i drugi oko tebe.