Propadanja

San o nečemu dekadentno simbolizira područje vašeg života koje doživljava sporu degradaciju ili neuspjeh. Pozitivno, To može odražavati spor rast ili poboljšanje kao negativizam odlazi. Negativno, to može odražavati povjerenje ili vitalnost koja se polako gubi.