Odrubljena glava

San o odsijecanju glave simbolizira poremećaj prosudbe i donošenja odluka. Aspekt vaše osobnosti ili projekcije situacije koja se sklapa od donošenja odluka. San da bude obezglavljen simbolizira osjećaje o osobi ili situaciji koja odsiječe njihovu sposobnost da donose odluke.