Branitelj

Sanjanje da se braniš tumači se kao simbolika fizičke ili psihološke štete koja uzrokuje mentalnu ili emocionalnu patnju. To može biti paralelno s dogovorenom životnom situacijom u kojoj se stavlja na obrambeni.