Ukrotiti

Kada ste onaj koji pokušava ukrotiti životinju u snu, onda to pokazuje svoje životinjske instinkte koji se moraju kontrolirati. San u kojem su bili beaded od strane drugih, predstavlja potrebu za više kontrole u vašem životu. Traži pomoć ako je potrebno.