Bilja

Sanjanje o biljkama, ukazuje na potrebu za novim pristupom prema nekoj situaciji ili odnosu. Morate vidjeti stvari iz druge perspektive i živjeti život s nekim entuzijazmom.