Skliske

San hodanja na skliskom terenu simbolizira rizičnu, opasnu ili opreznu situaciju. Mogućnost pogreške je uvijek prisutna. Znak da morate biti oprezni o tome što reći ili učiniti. San o skliskom objektu može odražavati potrebu za brigom o tome kako se nositi sa situacijom ili drugim ljudima. Bojiš se da ću se sramiti ili izgubiti kontrolu.