Skulptura

Kada rezbarite komad drveta u snu, onda takav san predstavlja maštu i kreativnost sanjara. Misli koje imaš se pretvaraju u riječi, tvojim mentalnim sposobnostima. Pokušajte gledati stanje drva i ukrase koji su rezbarenje na njemu. Ako ste kuhani životinja rezbarenje, onda to pokazuje svoju želju da se eliminiraju negativne osjećaje. Moћda pokuљavaљ zadrћati prostor izmeрu tebe i tih negativnih osjeжaja. Alternativno, san može ukazivati na određenu osobu koja vas muči i vaše emocije.