Mačevima

San mača simbolizira snagu, moć ili snagu volje. Ona simbolizira sposobnost da ustraje ustrajati u lice oprečnosti, ili ostati konkurentan. Ako vidite zlo ili lošu osobu u snu s mačem simbolizira snagu negativnog aspekta vaše osobnosti, neprijatelja ili loše situacije. Vidjevši iz slomljenog mača simbolizira gubitak snage, snage ili volje. Čovjek vidi loše ili loše osobe s slomljenim mačem simbolizira trijumf nad negativnim uzorcima misli ili negativne situacije.