Pokazuje

Da biste bolje razumjeli taj san, također pročitajte tumačenja naočala.