Spirala

San o spirali simbolizira neku vrstu ponavljajuće ili trajne situacije u vašem životu. Situacija koja nikad ne završava. To također može biti prikaz kružnog mentaliteta ili emocionalno hodanje u krugovima. Negativno, spirala može predstavljati psihološku ili emocionalnu iscrpljenost. Uиini neљto dok ti viљe nije stalo ili ne moћeљ to viљe izlaћe.