Sport

San o sportu simbolizira da se borite s problemima. Protivnički timovi simboliziraju mentalni ili emocionalni sukob između pozitivnih i negativnih aspekata njihove osobnosti. Simbolizira loptu na određeni problem. Različite vrste sportova simboliziraju različite perspektive borbe mentalno ili emocionalno. Pogledajte odjeljak sportske teme za detaljniji pogled na simbolizam sporta.