Faraon

San o faraonu simbolizira tebe ili nekog drugog tko ima neosporni autoritet. Uvijek maturiraš i nikad se više ne brineš.