Kazeta

Ako vidite vrpcu u snu, taj san ukazuje na prave osjećaje koje dajete. Traka također može ukazivati na prošlost i sjećanja koja imate s njom.