Šuma, šuma, šuma, šuma

Ako vidite šumu u snu, to označava prekrasan život, plodnost. To također predstavlja obnovu ličnosti nakon teškog razdoblja života. S druge strane, drvo ima mistično značenje. Ako hodate šumom, to ukazuje na duhovni rast i razvoj ličnosti. Da bi se izgubio u šumi u snu, to najavljujete novo razdoblje života i početi ispočetka. Drvo je suho i loše može označiti rješavanjem zabrinutosti koje su ostale u prošlosti.