Pit

San o septičku jamu koja simbolizira prekomjerni negativnizam ili nakupljanje neriješenih problema. Septička jama može biti znak da morate započeti proces čišćenja u svom životu ili da morate naučiti pustiti probleme koji vas sputavaju.