Fotograf

Kada sanjate da postane fotograf, on označava potrebu da pažljivo pogledate stvari.