Fotografije

San o fotografiji simbolizira pamćenje ili mentalni dojam iskustva koje sam imao. Kako je situacija zapamćena ili koju vi percipirate nakon što se dogodila. Pogledajte sadržaj slike za drugi simbolizam koji će vam pomoći da razumijete kakav dojam određena iskustva su ostavili na vas.