Granice

Ako sanjate o prelasku granice, takav san pokazuje promjene koje se događaju u vašem životu. Moћda pokuљavaљ uжi u novu fazu svog ћivota. S druge strane, san može ukazivati na dva različita mišljenja među ljudima.