Pogreb, pogreb, pogrebna povoracija

Kada sanjate o vlastitom sprovodu, takav san ukazuje na zaključak nekog aspekta u vašem životu ili osobnosti. San također sugerira da pogledate dublje u sebi, a ne potisnuti emocije i osjećaje koji su spremni otići. Možda pokušavate sakriti različite stvari kako biste ih zanemarili, umjesto rješavanja postojećih problema. Ako u svom budnom životu, bolujete od bolesti i uskoro ćete umrijeti i sanjati o vlastitom sprovodu, onda takav san pokazuje pravi strah i misli koje imate o vlastitoj smrti. Možda se bojiš neznanja. San u kojem si bio na tuđem pogrebu pokazuje kraj prijateljstva ili vezu koju imaš s tom osobom. Alternativno, san može pokazati strah imate gubitka posebne osobe u svom životu, kao što znamo da često odražavaju strahove koje imamo u našim snovima. Ako ste prisustvovali pogrebu nepoznate osobe, takav san označava potrebu da zaboravite neke probleme u svom životu. Moћda se drћiљ neиega љto se viљe ne koristi, pa san predlaћe da ga se rijeљiљ. Ako ste bili na vjenčanju svojih rođaka, onda takav san može simbolizirati svoj strah od gubitka koga volite, ili san sugerira da postanete gospodar vlastitog života, a ne ovisi o drugima. Vidi također značenje pokopa snova.