Banda

San o suočavanju članovi bande simbolizira osjećaje straha ili istaknuo niz različitih ljudi ili problema u svom životu. Strah od neusklađenosti s pritiskom društva. Osjećaj ugrožen višestrukim prijetnjama u isto vrijeme. San da bude hrpa simbolizira potrebu za postizanjem i ostvariti stvari silom ili zastrašivanje. Koristeći peer pressure group prijetnje da biste dobili svoj put. Koristeći razne strahove protiv nekoga da ih kontrolira. Primjer: Žena je sanjala da se suoči s bandom. U stvarnom životu, ona je doživljava nekoliko prepreka koje su prijetili da će zaustaviti njezin odmor. Razred odražava njihov osjećaj da je život napada njihovu sposobnost da uživaju u svom odmoru iz više smjerova.