Troškove

San o trošenju novca na san simbolizira korištenje svoje moći, resursa ili mogućnosti da biste dobili ono što želite u životu. Izaberi nešto. To također može biti prikaz usluge ili obećanje da uzimate od nekoga drugoga.