Pogled

Kada sanjate da ste odjeveni u gazu, takav san predstavlja sumnjivu budućnost, posebno u materijalnim aspektima vašeg života.