Div

Bilo da sanjate u bilo kojem kontekstu, ili vidite diva, znači veliku borbu između vas i vaših protivnika. To može dokazati da se glavni i neodoljiv prepreka za vas prevladati. Alternativno, div može biti simbol problema ili osjećaj koji vas dominira. Ako ste spavali i sanjali da se u snu pretvorite u diva, ukazuje na osjećaje inferiornosti.