Gramatike

Ako učite gramatiku u snu, to pokazuje izazove s kojima se morate suočiti dok stvarate čak i manja rješenja.